Home » Organisatie » Lid worden

Lid worden

Wil je lid worden?

Download een inschrijfformulier door hier te klikken!

Ingevuld? Mail deze naar secretaris@bv-ogel.nl of lever het formulier in bij onze trainers of bestuursleden in de sporthal.
Uiteraard mag het ook per post (zie voor ons adres het tabblad contact).

Klik hier  voor belangrijke informatie over de opzegtermijn van het lidmaatschap.

Opzeggen

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, vóór 1 juli, door middel van een mail naar
secretaris@bv-ogel.nl. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen. Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de secretaris worden als nietig beschouwd. Bij afmelding van jeugdleden dient ook één van de ouders/verzorgers te ondertekenen. Indien niet voor 1 juli is opgezegd is de gehele contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.